A búcsúztató versek igazán szívhez szóló tudnak lenni az esküvőn, főleg a falusi, hagyományőrző lagziban szoktak előkerülni a könnyeket fakasztó versek, amiket a násznagy vagy vőfély ad elő. a legjobb, ha ez a személy egy közeli barát, talán családtag.

De ki is a násznagy, és milyen szerepkört tölt be az esküvőn?

A násznagy házassági tanú, a → házasságkötés szokás körének fő tisztségviselője. Rendszerint műrokon vagy közeli rokon, esetleg a család közeli barátja – írja a magyar néprajzi lexikon.

És mi a célja a verseknek? A versek célja a vőlegény, valamint a menyasszony könnyfakasztó elbúcsúztatása, hiszen kirepülnek a gyerekek a családi fészekből, lassan saját családot alapítanak, ez mindig könnyfakasztó a szülők számára.

Néhány ismerősnek tűnő vers:

Vőlegény búcsúztatása

Vőlegény búcsúja a szülőktől

És most kedves szülők, vele kezet fogva, 
Kívánjatok áldást kedves fiatokra. 
Hogy az Isten legyen vezére őneki, 
Minden legénykori határát átlépi. 
Mondjatok rá áldást rokoni, testvérek, 
Legyen szerencséje jó törekvésének. 
Hogy beteljesülne minden szép reménye,
Magam is kívánom, hogy Isten segélje!

Vőlegény búcsúja az édesanyától

Édesanyám kedves nevelő dajkám
Köszönöm tenéked, hogy jó voltál hozzám.
A családi meleget, a dorgálást, a gyöngédséget
A nevelést, a féltést, s a forró szeretetet.
Isten áldása kísérje léptedet.
Örömöd leljed választott páromban és bennem!

Vőlegény búcsúja az édesapától

Kedves édesapám mit is mondjak néked
Ki megmutattad milyen az apai szeretet
Mindenki tudja, mily sokat mentél
Érettem hogy fölnevelj, mily sokat tettél.
Jóra tanítottál, a rossztól intettél
A házaséletre, engem segítettél.
Életed legyen hosszú, boldog, istentől áldott
Én, szerető fiad szívemből kívánom!

Vőlegény búcsúja az elhalt apától/anyától

Jaj, miként indítsam szólásra nyelvemet? 
Ó, hogy is kezdjem meg búcsúvételemet?
Ó, hogy is kezdjem meg nehéz búcsúzásom,
Mert akit keresek, azt sehol sem látom.
Mert az én édesapám/édesanyám távolesett tőlem,
Mert a halál angyala elrabolta régen.
Ó, halál, miért ejtettél ily keserű gyászba?
Mért is nem gondoltál énrám, az árvára?
Ó, nagy a fájdalmam, hullanak könnyeim,
Hogy nem hallhatod meg búcsúbeszédeim!
Ne haragudj édesapám/édesanyám, hogy tehozzád szóltam,
Hogy síri álmodat így megháborgattam.
Legyen béke, nyugodalom a te sírod felett,
Ezt kívánja, ki téged szeretett

Vőlegény búcsúja a testvérektől

Miként egy a folyó és a medre, 
Miként egy Isten van az egekben,
Miként a dícsérő szó a szerelemben,
Úgy vagyunk egyek mi testvérek az életben. 
Sodorjon az élet bárhová is minket,
Örökké megmaradunk igaz jó testvéreknek. 

Vőlegény búcsúja a nagyszülöktől

Szeretett nagyszülők, most hozzátok szólok
Fáj a szívem, hogy tőletek válok
Most mielőtt a házból kilépek
Ha ellenetek vétettem, bocsánatot kérek
Érette Isten áldjon benneteket
Drága nagyszüleim, Isten veletek.

Menyasszony kikérése

Víg lakodalmi nép, ékes gyülekëzet!
Bátor kis csapatom hozzátok érkezett.
Óhajtástok betelt, türelemmel voltunk,
Míg ti vigadtatok, mi meg szomorkodtunk.
De már mostan eljött a nehezen várt óra,
Hogy a mi napunk is mëgforduljon jóra.
Azért eljöttünk, és tisztelettel kérjük,
Hogy a vőlegényünk párját őhozzá kísérjük,
Aki már bánatába se eleven, se holt,
Pedig még ma reggel semmi baja se volt!
És már engem vádol, bennem talál hibát,
Hogy mért nem viszem el néki kedves menyasszonyát?
Most, ha ki nem adják, erő, hatalommal
Viszem hű párjához bátor csapatommal! 

A menyasszony búcsúztatója az egész családtól:

Vajda! Hegedűdnek álljon meg zengése, 
Sarkantyúnak álljon meg pengése, 
Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése, 
Legyünk csendességben míg lészen végzése! 
Engedj meg jó Atyám, ha megbántottalak, 
És ha talán mégis háborítottalak. 
Köszönöm atyai nagy szereteted, 
Soha meg nem szűnő gondviselésedet. 
Könnyeim mint az ár, úgy folynak szememből, 
Szívem majd meg hasad sok keserűségtől, 
Midőn hozzád mondom az én búcsúzásom, 
Kedves édesanyám, tőled elválásom, 
Immár elérkezett az én távozásom, 
Köszönöm szívembőla ti fáradságtok. 
Kedves drága anyám ne epeszd magadat 
Bocsásd útjára a kedves magzatodat. 
Kedves jó testvéreim, hozzátok fordulok, 
Istentől nektek is minden jót kívánok 
Ne felejtsétek el hű testvéreteket 
Ki eztán is híven szeret benneteket. 
Én kedves társnőim hozzátok is szólok, 
Hogy most közületek más útra indulok. 
Köszönöm szívemből hű barátságotokat 
Nektek is adja meg az Úr társatokat. 
Minden rendű-rangúm jószívű szomszédim 
Kik megtiszteltetek kedves rokonaim, 
Áldjon meg az Isten kívánom szívemből, 
S vegyetek majdan részte égi dicsőségből. 

Menyasszony búcsúja az édesanyától

E kedves órában, kire is gondolok?
Kedves édesanyám, tetőled búcsúzok.
Kertész a virágot, szereti, ápolja
Mikor az megnő, más meg leszakasztja.
Mint palántát óvtál, s mint virágszálat,
Rám költöttél hosszú éjszakákat.
De szerelmes szívem párja után vágyik
Így a te rózsafád megszedetté válik.
Az Isten áldjon téged, búcsúzik lányod
Legyen nagyon boldog életed, világod.

Menyasszony búcsúja a szülöktől

Kedves jó szüleim búcsúzom tőletek
Úgy döntöttem, hogy önálló életet kezdek.
Megtaláltam párom kit nagyon szeretek
És mai napon Isten színe elé vezetek.

vagy 

Kedves édesanyám, kedves édesapám, 
Édes testvéreim, drága nagyszüleim! 
Gondoskodásotokat megköszönöm szépen, 
Eljött az én időm, immár felnőtt lettem. 
Elhagyom e házat, bárhogy is szerettem. 
Menyasszonyom vár rám, nagyon bízom benne, 
Boldogan él velem, s én is őmellette. 
Ezért úgy döntöttem, én is most már elmegyek. 
Az Isten áldása maradjon véletek!

Menyasszony búcsúja a testvértől

Kedves testvérem, akit most itt hagyok 
Emiatt én boldog, de szomorú is vagyok 
Elmegyek e házból, ahol eddig éltünk 
Ahol boldogságban és örömben volt részünk 
Ahol szüleink gondunkat viselték 
Minden nappal és éjjel kedvünket keresték 
Búcsúzóul kérem, szeresd tovább őket, 
És ápold közöttünk a szeretetet. 

Menyasszony búcsúja a testvérektől

Kedves testvéreim, most hozzátok térek, 
Mielőtt a föltett célomhoz elérek. 
Mert, hogy nem változik a vér soha vízzé, 
Aki testvér, testvér marad mindörökké, 
Az Úristentől, akit én dicsérek, 
Rátok gazdag áldást kérek. 

Menyasszony búcsúja a nagyszülőktől

Ünnep ez a mai nap, drága nagyszüleim, 
Kiknek köszönhetem boldog gyermekéveim. 
Kényeztetés, féltés volt az osztályrészem, 
Nem feledhetem soha amíg élek.
Elszálltak az évek, felnőtt lett a gyermek, 
Egészség és boldogság kísérje léptetek.

Ha tetszett a cikk küld el barátaidnak, ismerőseidnek!